Regulamin uczestnictwa w zajęciach w  Studiu  jogi

Każdy uczestnik zajęć w SJ zobowiązany jest do:

 • Zapoznania się z regulaminem SJ i przestrzegania go.
 • Zachowania czystości w sali ćwiczeń i w szatni.
 • Do ćwiczeń nie należy przystępować z pełnym żołądkiem (minimum jedna godzina odstępu po lekkim posiłku, trzy godziny po cięższym), po długotrwałym pobycie na słońcu, po saunie.
 • Ćwiczy się boso, w przewiewnym stroju zapewniającym swobodę ruchów oraz naturalne oddychanie skóry. Obuwie zostawiamy przed wejściem na salę.
 • Zawsze należy poinformować nauczyciela o problemach zdrowotnych przed zajęciami.
 • Wszelkie niedyspozycje, choroby, urazy, kontuzje należy zgłaszać przed zajęciami. W przypadkach poważnych i przewlekłych zalecane są konsultacje lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń! W zajęciach nie mogą brać udziału osoby z poważniejszymi problemami zdrowotnymi bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem i przedstawienia zaświadczenia o braku przeciwwskazań.
 • Panie ciężarne bezwzględnie muszą poinformować nauczyciela, mają oddzielne ćwiczenia. (W zajęciach grupy dla pań w ciąży mogą uczestniczyć osoby od 14. tygodnia ciąży, których ciąża przebiega bez powikłań – po konsultacji z lekarzem).
 • Panie w trakcie menstruacji winny poinformować nauczyciela, nie wszystkie ćwiczenia są wskazane dla nich.
 • Jeśli w trakcie zajęć pogarsza się samopoczucie, należy o tym poinformować nauczyciela  prowadzącego zajęcia. Podczas zajęć nie powinno odczuwać się napięcia w oczach, uszach ani w mięśniach twarzy.
 • Uczestnicy są świadomi swojego stanu zdrowia i ćwiczą na własną odpowiedzialność.
 • Podczas trwania zajęć należy zachować ciszę i skupienie.
 • Uczestnicy zajęć nie mogą pomagać sobie wzajemnie bez zgody osoby prowadzącej. Nie należy pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba że następuje to na wyraźne polecenie prowadzącego.
 • Na zajęcia nie spóźniamy się i nie wychodzimy wcześniej z zajęć. Należy być punktualnym. Na zajęcia należy przyjść minimum 5 minut przed ich rozpoczęciem, po rozpoczęciu zajęć bez zgody prowadzącego nie można wejść na salę ani jej opuścić.
 • Korzystając ze sprzętu podczas zajęć, należy pamiętać, aby po ćwiczeniach odłożyć go na miejsce.
 • Wszelkie pytania dotyczące praktyki można zadawać przed zajęciami lub po nich bezpośrednio u prowadzącego.
 • Zabrania się brania udziału w zajęciach osobom pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających, osoby podejrzane o bycie pod wpływem takich środków mogą zostać wyproszone z zajęć.
 • Osoby z chorobami stóp lub otwartymi ranami dłoni lub/i stóp zobowiązane są do korzystania z prywatnej maty.
 • Przed wejściem na salę należy wyłączyć telefon komórkowy lub przełączyć go na tryb bezgłośny.
 • Zaleca się przestrzeganie zasad higieny.
 • Uczestnicy korzystają z usług SJ na własną odpowiedzialność.
 • SJ nie odpowiada za rzeczy pozostawione przed salą i w szatni.
 • Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w zajęciach po konsultacji z prowadzącym i dostarczeniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

Regulamin płatności

 1. Karnet miesięczny jest dokumentem imiennym, który obowiązuje przez 4 lub 12 tygodni od daty wykupienia (termin ważności).
 2. Uczestnicy w ramach karnetu mogą brać udział w różnych zajęciach z rożnymi nauczycielami pod warunkiem, że są jeszcze wolne miejsca w danej grupie.
 3. Niewykorzystany karnet nie podlega zwrotowi pieniędzy.
 4. Jeśli zajęcia nie odbywają się z winy SJ, do terminu ważności karnetu zostaje dodany okres zawierający nieodbytą ilość zajęć. Zasada ta nie dotyczy dni wolnych od pracy z mocy ustawy.
 5. Płatności dokonuje się przed zajęciami u nauczycieli.